Ona rozwijającą się akcją

Druga osobliwość formalna biografii człowieka polega na tym, że jest ona rozwijającą się akcją, pełną wyborów dokonywanych w sytuacji niepewności. Wybory te narzucane są przez otoczenie lub dokonywane z poczuciem stanowienia o sobie, lćcz w obu wypadkach często towarzyszy im niepewność co do spodziewanych wyników lub ubocznych ich konsekwencji. Ta niepewność, połączona z jedyną wiedzą niezawodną, jaką jest perspektywa śmierci, nadaje drodze życiowej człowieka wymiar dramatyczny. Tym bardziej, że jego najwyższą wartością osobistą jest nie co innego jak właśnie życie, będące trwaniem w nieustannej aktywności. Biografia jest procesem osobotwórczym, a ważne decyzje jednostki, zmieniające jej sytuację życiową i strukturę działania, można uznać za bardziej zazwyczaj doniosłe dla jej rozwoju niż tradycyjnie rozumiane samowychowanie. Biografia jest nie tylko rozwijającą się akcją, lecz także stale obecną w człowieku strukturą regulacyjną, złożoną z zapisu przeszłości, działania w teraźniejszości oraz antycypacji przyszłości. Szczególnym przejawem regulacyjnej funkcji biografii jako struktury mogącej scalać nawet odległe działania jest poszukiwanie przez ludzi sensu życia, realizacji powołania, zainteresowanie nieśmiertelnością, religią, metafizyką.

Witam, jestem Lena i zapraszam Cię do przeczytania mojego bloga, którego tematyka oparta jest o naukę, wiedzę, edukację i tym podobne! Jeśli tylko Cię to zainteresuje, zapraszam do lektury 🙂

religia